Tvangsfordeling af unge, LinkedIn, marts 2022

Hvad bliver det næste. Eleverne i folkeskolen? Unge skal have frihed og muligheder – ikke tvangsfordeling Hvorfor skal unge inddeles efter, hvor mange penge mor og far tjener. Hvorfor vil regeringen med bål og brænd gøre Danmark til et klassesamfund, hvor menneskers værdi alene gøres til et spørgsmål om penge? I dag 1. behandles regeringens lovforslag, hvor unges uddannelsesvalg sættes fuldstændig ud af kraft. Hvor unge, hvis forældre tjener for lidt eller for meget - i regeringens bog, vil blive tvangsflyttet væk fra valget af det ønskede, nærmeste gymnasium. Ofte til et gymnasium langt væk – med øget transporttid - op til en time hver vej. Det giver mindre tid til ungdomsliv, fællesskab, større klimabelastning. Og med øget frafald til følge. Mors og fars indtægter fortæller intet om forældreevne. Den ufaglærte mor eller far kan selvfølgelig være en mindst ligeså kærlig, omsorgsfuld, og ressourcestærk forælder, som akademikeren. Der er intet forkert i, at flertallet af unge gerne vil gå på et gymnasium tæt på bopæl, i et nyt, men også trygt miljø med både nye og gamle kammerater fra deres nærområde. Vi har en ungdom, der ryger mindre, drikker mindre, stemmer mere. En ungdom, der har været begrænset i uddannelse og ungdomslivet, som følge af COVID. Og nu skal de så være brikker i regeringens integrationseksperiment. Det er ideologisk klassekamp, der hører til på den yderste venstrefløj. Venstre vil de unge. Vi vil favne de unge lige dér, hvor de er. Hvor vi tager deres virkelighed alvorligt. Det er den vej, Venstre ønsker. Og bliv ikke overrasket hvis de næste regeringen mener skal tvangsfordeles, er eleverne i folkeskolen - det er helt galt!