Hvor vi har tid til vores børn. Et arbejdsliv er 40-50 år, så selvfølgelig skal det være muligt at prioritere børnene højere de år, hvor der er behov fordet. Arbejdsmarkedet skal indrettes mere fleksibelt, så familie- og børnelivhænger bedre sammen. Så færre går ned med stress eller ender med at vælge karrieren fra. Alt andet koster samfundet dyrt.

Hvor livsglæde, tryghed og omsorg for de ældre er centralt. Nogle ældre er friske og efterspørger gode fællesskaber og aktiviteter. Andre har brug for mere omsorg, en tryg ældrebolig, hjælp til personlig pleje eller blot én at holde i hånden. Behovene er forskellige – vi skal lave løsninger tilpasset den enkelte.

Hvor der er mere natur tæt på, hvor vi bor – og hvor parker og grønne kiler beskyttes bedre end i dag. Det giver øget livskvalitet. Vi skal have mere grønt, der hvor vi bor – ikke mindre. På klimafronten skal vi i Danmark bidrage med noget af det, vi er bedst til: Forskning, innovation og knowhow. Det er der, vi for alvor kan gøre en forskel.

Hvor virksomheder skal have de bedst tænkelige vilkår til at konkurrere lokalt og globalt. Det styrker Danmark og danske arbejdspladser – og det sikrer velfærden nu og i fremtiden. Det kræver en stærk infrastruktur, så virksomhederne og deres medarbejdere ikke spilder tid på vejene, bedre adgang til veluddannet arbejdskraft, færre regler og mindre bureaukrati.

Hvor vi kan slippe af med EU-rekord i indbrud. Hjemmet er vores fristed. Det er grænseoverskridende, når ens bolig bliver gennemrodet, og når ejen- dele med affektionsværdi bliver stjålet. Det er utrygt, når et boligkvarter igen og igen oplever indbrud, eller når cyberkriminelle får direkte adgang til vores computer eller smartphone. Den bedste forsikring er et stærkt politi.